The planet of knowledge

Titulacions en tots els idiomes

Horaris adaptats a les teves necessitats: som una acadèmia d’idiomes flexible

Activitats externes per a fer pinya i parlar l’idioma que s’estudia, fora de la pròpia l’acadèmia

Sortides de cap de setmana, colònies d’estiu i moltes activitats més perquè els vostres fills aprenguin mentre es diverteixen

També impartim classes de reforç per treballar la gramàtica i la conversa. Oferim titulacions per a totes les llengües que impartim

Escola dinàmica: l’objectiu és el ràpid aprenentatge de l’alumne perquè pugui mantenir una conversa en l’idioma que estudia el més ràpid possiblle

El Nostre Mètode

La idea amb la qual neix Learn2WOW és la de ser una escola flexible, amb un ensenyament molt dinàmic, basada en la pràctica de l’idioma i on l’alumnat és el primer. Això implica que ens adaptarem a les necessitats dels nostres alumnes per facilitar-los l’aprenentatge de la manera més còmoda i agradable.

Quan parlem de dinamisme ens referim al fet que l’empatia professor-alumne-professor ha de ser total. Per a nosaltres l’objectiu principal és que l’alumne percebi els seus avanços cap a l’objectiu fixat dia a dia. Utilitzem una metodologia basada en la conversa, fent que l’alumne practiqui l’idioma en diferents àmbits que no siguin la pròpia acadèmia.

L’objectiu que es persegueix en els diferents cursos és el poder ser capaç de mantenir una conversa al més aviat possible i a partir d’aquí anar millorant les habilitats de l’alumne en aquest idioma.