Cursos de Xinès a Barcelona

La nostra acadèmia d’idiomes a Barcelona ofereix 2 mètodes d’ensenyament. Un per a aquelles persones que el seu objectiu és poder mantenir una conversa (ja sigui per temes laborals, oci, de viatges, etc)

L’altre mètode de la nostra acadèmia d’idiomes està dissenyat per a aquelles persones que volen obtenir una certificació oficial com les següents:

HSK (Hanyu Shuiping Kaoshi)

El HSK (Hanyu shuiping kaoshi) o Examen Estàndard de Xinès és l’única titulació oficial de mandarín que expedeix el país asiàtic a través de l’Oficina per a l’Ensenyament del xinès com a llengua estrangera (Hanban) de Pequín.

Els examinantes (que han de ser majors de 8 anys) poden presentar-se a qualsevol dels 6 nivells d’aquesta prova escrita. Per a això cal conèixer almenys 150 paraules en el nivell bàsic (A1) i més de 5000 paraules en el nivell 6 (C2). El preu va dels 30 euros fins als 55 euros, depenent del grau. Es convoquen proves al Març i al Juliol.

Els alumnes que ho desitgin, es poden examinar d’una prova oral (HSKK), que es divideix en tres nivells. Per presentar-se al nivell bàsic, els organitzadors de la prova recomanen saber bé, almenys 200 paraules. El preu és de 35 euros en el bàsic, 45 euros en l’intermedi i 55 euros en l’avançat.
L’Institut Confucio organitza les proves a la universitat de Barcelona (UB i UAB).