Cursos de Rus a Barcelona

La nostra acadèmia d’idiomes a Barcelona ofereix 2 mètodes d’ensenyament. Un per a aquelles persones que el seu objectiu és poder mantenir una conversa (ja sigui per temes laborals, oci, de viatges, etc)

L’altre mètode de la nostra acadèmia d’idiomes està dissenyat per a aquelles persones que volen obtenir una certificació oficial com les següents:

Certificat de Rus com a Llengua Estrangera (CRLE)

El títol reconegut internacionalment és el Certificat de Rus com a Llengua Estrangera (CRLE) que, desenvolupat pel Ministeri d’Educació i Ciència de Rússia, consta de sis nivells.

L’Escola d’Idiomes Moderns de la Universitat de Barcelona dóna la possibilitat, una vegada a l’any, de treure’s el títol gràcies a un acord amb la Universitat M.V. Lomonósov de Moscou i el ministeri rus.
El preu és de 90 euros fins al B1 i de 100 euros per a la resta de nivells superiors.

L’examen té un nom diferent segons la categoria:

  • TEU (corresponent amb l’A1).
  • TBU (A2), TRKI 1 (B1): nivell mínim necessari per estudiar a una universitat russa.
  • TRKI 2: requisit elemental per ser professor de rus de Secundària a la majoria de països de la Unió Europea.