Cursos de Francès a Barcelona

La nostra acadèmia d’idiomes a Barcelona ofereix 2 mètodes d’ensenyament. Un per a aquelles persones que el seu objectiu és poder mantenir una conversa (ja sigui per temes laborals, oci, de viatges, etc)

L’altre mètode de la nostra acadèmia d’idiomes està dissenyat per a aquelles persones que volen obtenir una certificació oficial com les següents:

Són diplomes oficials de llengua francesa per a estrangers. Normalment hi ha una convocatòria al Juny i una altra al Setembre. Aquests diplomes es divideixen en diferents nivells que es corresponen al nivell del Consell d’Europa:
DELF A1, DELF A2, DELF B1, DELF B2, DALF C1, DALF C2

Són diplomes oficials de llengua francesa per a estrangers. Normalment hi ha una convocatòria al Juny i una altra al Setembre. Aquests diplomes es divideixen en diferents nivells que es corresponen al nivell del Consell d’Europa:
DELF A1, DELF A2, DELF B1, DELF B2, DALF C1, DALF C2

És un test organitzat pel Ministeri francès d’Educació. Contempla diferents proves de comprensió oral, domini de les estructures de l’idioma, comprensió escrita i de dues proves complementàries. Aquesta prova té diferents convocatòries anuals.

Són exàmens pràctics en els quals s’avalua l’expressió escrita i oral.