Cursos d’Anglès a Barcelona

La nostra academia d’idiomes ofereix 2 mètodes d’ensenyament. Un per a aquelles persones que el seu objectiu és poder mantenir una conversa (ja sigui per temes laborals, oci, de viatges, etc)/p>

L’altre mètode de la nostra academia d’idiomes a Barcelona està dissenyat per a aquelles persones que volen obtenir una certificació oficial com les següents:

Correspon a un nivell intermedi superior, el nivell B2 del Consell d’Europa. Aquest examen es convoca cada any al Desembre, Març i Juny. Consta de 5 parts: comprensió lectora, expressió escrita, ús de la llengua, comprensió auditiva i expressió oral.

Correspon al nivell avançat inferior, el nivell C1 del Consell d’Europa. Igual que el First, l’examen es compon de 5 parts i es convoca 3 vegades a l’any.

Correspon al nivell avançat superior, el nivell C2 del Consell d’Europa. També consta de 5 parts, però es convoca 2 vegades, al Desembre i al Juny.