Cursos d’Alemany a Barcelona

La nostra academia d’idiomes ofereix 2 mètodes d’ensenyament. Un per a aquelles persones que el seu objectiu és poder mantenir una conversa (ja sigui per temes laborals, oci, de viatges, etc)

L’altre mètode del curs d’Alemany a Barcelona està dissenyat per a aquelles persones que volen obtenir una certificació oficial com les següents:

La superació d’aquest examen certifica que un alumne té un coneixement elemental de la llengua. Correspon al nivell A1 del Consell d’Europa.

Permet comprendre informacions més complexes per poder comunicar-se mínimament en alemany. Correspon al nivell A2 del Consell d’Europa.

Zertifikat Deutsch (ZD) / Zertifikat Deutsch für Jugendliche (ZDJ)

Acrediten el coneixement bàsic d’alemany col·loquial. Correspon al nivell B1 del Consell d’Europa.

Zertifikat Deutsch für den Beruf (ZDfB) / Goethe-Zertifikat B2

Permet afrontar amb normalitat les diferents situacions diàries o converses d’àmbit professional. Correspon al nivell B2 del Consell d’Europa.

Prüfung Wirtschaftsdeutsch International (PWD) / TestDaF / Goethe-Zertifikat C1

Certifica que l’alumne té capacitat per expressar-se de forma clara en alemany a un nivell avançat. Correspon al nivell C1 del Consell d’Europa.

Zentrale Oberstufenprüfung (ZOP) / Kleines Deutsches Sprachdiplom (KDS) / Großes Deutsches Sprachdiplom (GDS)
Similar a la titulació anterior (Prüfung Wirtschaftsdeutsch International (PWD) /TestDaF / Goethe-Zertifikat C1), però a més, assegura coneixements generals sobre la cultura alemanya i el país. Correspon al nivell C2 del Consell d’Europa.