Les dades personals recaptades mitjançant aquest FORMULARI, així com la seva adreça de correu electrònic, seran incorporats als fitxers: inscrit en el Registre General de Protecció de Dades de l’Agència Espanyola de Protecció de Dades del que és responsable Learn2WOW,  amb E-mail xavi.mach@learn2wow.com, amb la finalitat d’atendre les seves consultes, prestar serveis sol·licitats i mantenir-li informat sobre l’activitat de l’Empresa i els seus serveis.

Si bé podrà en qualsevol moment oposar-se a aquest tipus d’enviaments, enviant un correu electrònic axavi.mach@learn2wow.com indicant a l’assumpte “BAIXA DE LA LLISTA DE DISTRIBUCIÓ”.

Learn2WOW es compromet a utilitzar les dades recaptades mitjançant aquest formulari, únicament per a la finalitat esmentada.

L’Interessat declara tenir coneixement de la destinació i ús de les dades personals recaptades mitjançant la lectura de la present clàusula.

Amb l’Enviament d’aquest formulari i documentació adjunta per qualsevol via (Web, e-mail, Fax o personal) l’interessat queda informat de forma inequívoca i precisa, i autoritza expressament a Learn2WOW, per recaptar i tractar les dades facilitades, l’emplenament de les quals de tots els seus apartats és obligatòria per a la prestació del servei sol·licitat.

Se li informa que podrà exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i, si escau, d’oposició (Derechos ARCO), en els termes establerts per la Ley Orgánica 15/1999 (LOPD), presentant o enviant una sol·licitud per escrit, dirigida a Learn2WOW, a Ronda Guinardó, 132-138 (local 4) Barcelona, o a través de correu electrònic a xavi.mach@learn2wow.com, acompanyat d’una fotocòpia del seu DNI o document acreditatiu equivalent i indicant en l’assumpte “PROTECCIÓ DE DADES”.

En compliment del deure informació contemplat a l’article 10 de la vigent Llei 34/2002, de l’ 11 de juliol, de Servicios de la Sociedad de la Información y de Comercio Electrónico (LSSI), li comuniquem que el dinamitzador i gestor de continguts de la web és Learn2WOW propietari d’aquest domini, el qual es troba inscrit en el registre corresponent, atenent a comunicacions dels usuaris i/o interessats a l’apartat habilitat del portal Web.